Ortonotmalisation/ortogonalisation a predikcie pre t+2, t+3, …

Vplyv ortogonalizácie/ortonormalizácie na chyby pri predikciach časových radov Mackey-Glass a NARMA  pre časy t+2, t+3, atď.

Tu ma zaujímala iba normovaná chyba predikcií vs. skutočnosť.

Nastavenia parametrov ESN:

Počet orto iterácií = 40
Počet runov = 10
Veľkosť reservoiru = 100
Leaking rate = 1
Počiatočný spektrálny polomer = 0.9
Regularizačný parameter pri ridge regresii = ráta sa priamo pre každý reservoir samostatne podľa Echo_State_Gaussian_Process

Zelená = NARMA
Modrá = Mackey-Glass

Predikcie pre t+2

     

Predikcie pre t+3

   

Predikcie pre t+4

Predikcie pre t+5