vlastné čisla ON matice a MC updated

Len pár poznámok.

1.
Modulus vlastných čísel ortonormálnej matice je 1.

2.
vyzerá to tak, že rátanie MC funguje dobre. Problém bol v inicializácii matíc Win a .

Win ~ R(-0.01,0.01)
W~ N(0,1)